Bod č. 15

Návrh na zrušenie časti B uznesenia č. 1154/2022 zo dňa 31.3.2022 a prijatie nového uznesenia pre pomoc Ukrajine


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.