Bod č. 11

Návrh na trvalé upustenie od vymáhania pohľadávok a odpis z účtovnej evidencie podľa prílohy č.1


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.