Bod č. 10

Informácia o plnení príjmov a čerpaní výdavkov rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy za 1. polrok 2022


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.