BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Bod č. 13

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa tkajúceho sa nájmu pozemkov v Bratislave, parc. č. 7025/4 a parc. č. 7025/14, k. ú. Rača, Poľnohospodárskemu družstvu Bratislava – Vinohrady, so sídlom v Bratislave


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.