Bod č. 9

Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k.ú. Nové Mesto, parc.č. 12930/1, Pavlovi Šípošovi, ako majetkovoprávne usporiadanie pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve žiadateľa


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.