Bod č. 8

Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k.ú. Vinohrady, parc.č. 19227/4, Mgr. Martinovi Ferákovi, ako majetkovoprávne usporiadanie pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve žiadateľa


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.