Bod č. 5

Predloženie nemandatornych výdavkov rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2020


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.