Bod č. 2

Návrh na prijatie Dodatku č.1 k Všeobecne záväznému nariadeniu hlavného mesta SR Bratislavy č.13/2019 z 12.12.2019 o dani z nehnuteľnosti


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.