Bod č. 18

Informácia o dopadoch uznesenia MsZ č. 691/2016 na ekonomicky oprávnené náklady a na rozpočet hlavného mesta SR Bratislavy


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.