Bod č. 17

Informácia o súhrnných hodnotách prírastkov a úbytkov nehnuteľného majetku hlavného mesta SR Bratislavy v období od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016.


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.