Bod č. 14

Návrh na zverenie technického zhodnotenia stavby „Rekonštrukcia komplexu budov Starej radnice a Apponyiho paláca, 2.etapa – Stará radnica v Bratislave“, k. ú. Staré Mesto, do správy príspevkovej organizácii Múzeum mesta Bratislavy – oprava minulých rokov


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.