Bod č. 3

Návrh na trvalé upustenie od vymáhania pohľadávky a na odpísanie premlčanej pohľadávky a záväzkov v Dome tretieho veku


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.