BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Bod č. 27

Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 164/2019 zo dňa 25. 04. 2019, ktorým schválilo prevod spoluvlastníckeho podielu pod bytovým domom na Bebravskej 16, uznesenia č. 249/2019 zo dňa 27. 06. 2019 – 28. 06. 2019 , ktorým schválilo prevod spoluvlastníckeho podielu k bytovému domu na Haburskej 3


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.