Bod č. 18

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu stavebných objektov v Bratislave, nachádzajúcich sa na Vrančovičovej ulici v k. ú. Lamač, na električkovej trati Račianske mýto - Gaštanový hájik v k.ú. Nové Mesto, spoločnosti Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť, so sídlom v Bratislave


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.