Bod č. 8

Návrh na kúpu nehnuteľností v Bratislave, k.ú. Ružinov, stavby so súpis.č. 2109 a pozemkov na Mierovej ulici, od Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Bratislave


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.