Bod č. 22

Návrh na schválenie zmluvy o zriadení vecného bremena na pozemok v Bratislave, k.ú. Trnávka, parc.č. 22242/1, Stará Ivanská cesta, v prospech spoločnosti HANT Development a.s., so sídlom v Bratislave


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.