Bod č. 21

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemku v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc.č. 5003, pre mestskú časť Bratislava - Petržalka so sídlom v Bratislave


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.