Bod č. 18

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. ú. Ružinov, parc.č. 15628 , spoločnosti SHELL Slovakia, s.r.o. so sídlom v Bratislave


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.