Bod č. 16

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemkov v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc.č. 9116/14 a parc.č. 9116/16, spoločnosti Twin City VIII s.r.o., so sídlom v Bratislave


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.