BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Návrh uznesenia

Návrh rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2022 – 2024

Mestská rada po prerokovaní materiálu