BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Bod č. 34

Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 146/2019 zo dňa 25.04.2019, ktorým schválilo nájom časti pozemkov mestskej časti Bratislava – Karlova Ves, za účelom vybudovania a užívania verejného chodníka, ktorý spojí existujúci nadchod nad Karloveskou ulicou s ulicou Jána Stanislava ako prípad hodný osobitného zreteľa


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.