BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Bod č. 6

Návrh na zámenu ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúcu sa pozemkov v Bratislave, k.ú. Staré Mesto, Radvanská ulica a to pozemok parc.č. 1866/11 vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, za pozemky parc.č. 1772/26 a parc.č. 21505/22 v podielovom spoluvlastníctve Ing. Alexandra Čerevku s manželkou Katarínou Čerevkovou a Ing. Martina Mihala s manželkou Mgr. Andreou Mihalovou


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.