BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Bod č. 5

Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemku v Bratislava, k. ú. Záhorská Bystrica, parc. č. 1259/6, manželom Jirkovskovcom


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.