BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Bod č. 28

Návrh na nájom pozemku o výmere 20 m² ako časť parcely registra C KN č. 19188/3 v Bratislave, k.ú. Vinohrady, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže.


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.