Bod č. 16

Návrh na zverenie pozemkov v Bratislave, k. ú. Rača, parc. č. 9241/1, 2, 3, 4 a 9372 a 9383/1, do správy Mestských lesov v Bratislave


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.