BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Bod č. 18

Informácia o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku vo vlastníctve Hlavného mesta SR Bratislava, nezvereného do správy Mestskej časti Bratislava – Ružinov, prislúchajúceho k bytu č. 2 v bytovom dome Cyrilova 3 zvereného do správy Mestskej časti Bratislava – Ružinov


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.