BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Bod č. 9

Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 885/13, spoločnosti VYDRICA DEVELOPMENT, a.s., so sídlom v Bratislave


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.