BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Bod č. 9

Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Rača, parc. č. 1561/8 ako prípadu hodného osobitného zreteľa a predaj parc. č. 1561/13, do bezpodielového spoluvlastníctva manželov MUDr. Adama Hochela, MPH, PhD., a Silvie Hochelovej


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.