BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Bod č. 26

Návrh na uplatnenie, resp. neuplatnenie predkupného práva hlavného mesta k spoluvlastníckemu podielu 14/80 nehnuteľnosti v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, a to k stavbe so súp. č. 889 a k pozemkom parc. č. 3476, 3477, Štefánikova 31, Bratislava


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.