BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Bod č. 22

Návrh na zámenu pozemkov v Bratislave, k. ú. Vrakuňa, parc. č. 2761/4, vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, za pozemky parc. č. 2126/7, parc. č. 2128/3, parc. č. 2127/3, vo vlastníctve Ing. Pavla Nemčeka, ako prípadu hodného osobitného zreteľa


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.