BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Bod č. 44

Návrh na uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena na pozemku v Bratislave, k. ú. Záhorská Bystrica, parc. č. 1029/15, Pútnická ulica, v prospech spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., so sídlom v Bratislave


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.