BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Bod č. 33

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemkov v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 5496/3, 5496/5, 5498/1, 5498/16, 5499, 5500, 5501, 5502, 5505, 5508/1 pre Jazdecký klub Slávia STU so sídlom v Bratislave


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.