BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Bod č. 8

Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 5421/1 - Šustekova ulica, spoločnosti Západoslovenská distribučná a.s., so sídlom v Bratislave


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.