Bod č. 30

Návrh na zverenie nehnuteľností v Bratislave, k. ú. Petržalka, Jarovce, Čunovo, Rusovce, do správy mestským častiam


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.