BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Bod č. 5

Návrh na schválenie prípadov hodných osobitného zreteľa týkajúcich sa nájmu častí pozemku v k.ú. Vrakuňa, parc.č. 1235/10 v správe organizácie MARIANUM – Pohrebníctvo mesta Bratislavy 6 žiadateľom


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.