Bod č. 8

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu nehnuteľnosti – stavby súpis. č. 1593 na pozemku parc. č. 4778/2, pozemkov parc. č. 4778/2 a parc. č. 4778/3 v Bratislave, k. ú. Rača, na Dopravnej 57, pre mestskú časť Bratislava – Rača


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.