Bod č. 69

Informácia o stave predložených inventarizácií majetku hlavného mesta zvereného do správy mestským častiam k 31.12.2017


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.