Bod č. 63

Návrh na nájom nebytového priestoru vo výmere 280,53 m² v stavbe súpis. č. 3069 na pozemku parc. č. 2469/1 na Jasovskej 4 v Bratislave, k. ú. Petržalka, formou 52. obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.