Bod č. 59

Návrh na nájom nebytového priestoru vo výmere 550,65 m² v stavbe bez súpisného čísla na pozemku parc. č. 3392/25 v Čiernom lese v Bratislave, k. ú. Ružinov, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.