Bod č. 5

Návrh na schválenie zámeru na nájom časti pozemku v ZOO Bratislava – k.ú. Karlova Ves, parc.č. 2906/1


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.