Bod č. 35

Návrh na schválenie zámeru na nájom nebytových priestorov – garážového státia nachádzajúce sa na Bajzovej 8/A v Bratislave, k. ú. Nivy, garážové státia na Námestí M. Benku 1 – 16, k. ú. Staré Mesto, garážové státia na Blumentálskej 10, k. ú. Staré Mesto, garážové státia na Jurigovo nám. 1 – KOTVA, k. ú. Karlova Ves, garáže na Tománkovej 5, k. ú. Karlova Ves, garáže na Jasovskej ul. č. 6 – 8, k. ú. Petržalka, formou priameho nájmu


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.