Bod č. 34

Návrh na zverenie investícií: „Projektovej dokumentácie – koncepcia interiéru“, ktorá je súčasťou stavby_ Rekonštrukcia Zimného štadióna Ondreja Nepelu a „Prenosnej podlahy ICE COVERTAN SYSTEMS“, ktorá je hnuteľnou súčasťou budovy Zimného štadióna O. Nepelu, do správy príspevkovej organizácie Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta SR Bratislavy


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.