Bod č. 24

Návrh na schválenie doplnenia účelu nájmu v Zmluve o nájme nebytového priestoru č. 07 83 0163 14 00 zo dňa 14. 04. 2014, Nadácii Horský park so sídlom v Bratislave


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.