Bod č. 2

Návrh na schválenie zámeru na prenájom pozemku o výmere 800m2 v areáli Bratislavského lesoparku, časti parciel registra C KN č. 19571/8, 19575/1, 19575/2, 19665/2 k.ú. Vinohrady


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.