Bod č. 8

Návrh na predaj ako prípad hodný osobitného zreteľa novovytvoreného pozemku v Beratislave, k.ú. Vrakuňa, parc.č. 1945/8 do vlastníctva Ing. Juraja Moravanského


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.