Bod č. 7

Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k. ú. Záhorská Bystrica, parc.č.518/5 a návrh na predaj pozemku v Bratislave. K.ú. Záhorská Bystrica, parc.č.518/7, ako aj majetkovoprávne usporiadanie pozemku pod stavbou


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.