Bod č. 17

Návrh na zverenie nehnuteľného majetku mesta Bratislavy, do správy mestským častiam, za účelom zhodnotenia a zveľadenia majetku mesta


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.