Bod č. 14

Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Podunajské Biskupice, parc. č. 5409/11, parc. č. 5409/15, pod stavbou vo vlastníctve žiadateľa


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.