Bod č. 12

Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc.č. 842/5, Starohájska ulica, spoločnosti Conex Impuls, s.r.o., so sídlom v Bratislave, ako majetkovoprávne usporiadanie pozemku zastavanému stavbou vo vlastníctve žiadateľa


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.