BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Bod č. 2

Návrh na čerpanie finančných prostriedkov v roku 2022 z rámcovej úverovej zmluvy č.2019 052968 od Európskej Investičnej banky zo Zmluvy o účelovom úvere č.0339/20/0100 od Československej obchodnej banky a.s. a zo Zmluvy o úverovom rámci č. 000290/CORP/2020 od Uni Credit Bank Czech Republik and Slovakia a.s., pobočka zahraničnej banky, pre hlavné mesto SR Bratislavu


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.